Saga Matkojen erityisehdot

Omatoimisiin kaupunkilomiin ja risteilypohjaisiin valmismatkoihin sovelletaan omia erityisehtoja.

 

Mikäli matkasi koskee OMATOIMISIA KAUPUNKILOMIA, lue eriävät erityisehdot täältä. Mikäli matkasi koskee RISTEILYPOHJAISTA VALMISMATKAA, lue erityisehdot täältä. 

 

Muihin matkoihin sovelletaan alta löytyviä Saga Matkojen erityisehtoja. Ehtoja sovelletaan 30.6.2018 mennessä tehtyihin varauksiin.


Sopimuksen syntyminen ja maksuehdot

Matkasopimus syntyy, kun matkustaja tilattuaan matkan maksaa varausmaksun. Varausmaksu on Viron valmismatkoilla 100 €/hlö, Euroopan valmismatkoilla 200 €/hlö ja F1- ja kaukokohteiden valmismatkoilla 300 €/hlö. Varausmaksu on suoritettava 7 vuorokauden kuluessa matkan varaamisesta. Jos varaus tehdään online-varausjärjestelmässä, varausmaksu on suoritettava varauksen teon yhteydessä. Loppumaksu on suoritettava Islannin matkoilla 31 vrk ennen matkan alkua, opastetuilla Euroopan matkoilla, F1- ja kaukokohteiden valmismatkoilla 45 vrk ennen matkan alkua. Teema- ja lukijamatkojen peruutusehdot ja ennakkomaksut voivat vaihdella matkoittain ja ne ilmoitetaan ko. matkaohjelman yhteydessä. Mikäli matka varataan loppumaksun viimeisen maksupäivän jälkeen, koko matkan hinta on maksettava matkaa varattaessa. Reittilentopohjaisilla matkoilla varausmaksu riippuu lentoyhtiön maksu- ja liputussäännöistä, tarkista varatessasi.

 

Mikäli matkustaja ei suorita maksuja määräajassa, Saga Matkoilla on oikeus peruuttaa matkavaraus. Laskuun lisätään toimitusmaksu 14 €/ lasku. Online-varauksista ei peritä toimitusmaksua.

 

Matkaliput ja vahvistus

Lasku on vahvistus matkustajan varaamasta matkasta. Asiakkaan velvollisuus on matkaa varatessaan antaa nimitiedot niiden virallisessa muodossa eli kuten ne on kirjoitettu matkalla mukana olevassa henkilötodistuksessa/passissa.

 

Matkustajan on tarkistettava laskusta ja matkustusasiakirjoista hotelli-, laiva-/ lento- ja lähtöpäivätietojen oikeellisuus sekä matkustajien tiedot (nimi, sukupuoli, lasten ikä ym.) ja ilmoitettava mahdollisista virheistä välittömästi matkan välittäneeseen matkatoimistoon tai Saga Matkoihin.

 

Helsingin satamista laivalla matkalle lähteville ei toimiteta matkalippuja ennen matkaa, vaan maihinnousukortit jaetaan lähtöpäivänä satamassa. Lentomatkoilla lentoliput ja muut asiakirjat kirjoitetaan ja toimitetaan matkustajille viimeistään 1-2 vk ennen matkaa.


Muutos- ja peruutusehdot

Asiakkaan peruuttaessa matkavarauksensa katsotaan peruutusajankohdaksi se hetki, jolloin Saga Matkat saa tiedon peruutuksesta. Matkan peruuntuessa toimitusmaksua ei palauteta.

 

Ilman erityistä syytä tapahtuvissa peruutuksissa Saga Matkat noudattaa Yleisten valmismatkaehtojen kohtaa 4. Lentopohjaisten valmismatkojen erityisluonteen vuoksi Saga Matkat soveltaa kuitenkin lentomatkoilla tästä ehtokohdasta poikkeavia ehtoja, joiden mukaan matkan hintaa ei voi palauttaa lentolippujen kirjoituksen jälkeen. Yleiset valmismatkaehdot ja Valmismatkalaki eivät koske muita kuin valmismatkoja.

 

Yli 30 vrk ennen matkan alkua asiakas voi muuttaa valmismatkan lähtöpäivää, kestoa tai matkakohdetta maksamalla muutoskuluina 25 €/varaus, edellyttäen että matkan hinta ei muutu oleellisesti. Muutosmahdollisuus ei koske reittilentopohjaisia matkoja, Hurtigruten-risteilyitä eikä Islannin englanniksi opastettuja kiertomatkoja. Myöhemmin tapahtuvia muutoksia käsitellään matkan peruutuksena ja uuden tilaamisena. 

 

Reittilentojen muutoksissa noudatetaan aina lentoyhtiön ehtoja. Mikäli lentoyhtiön säännöt sallivat muutoksen, perimme toimistokuluina 70 €/lippu ja lisäksi lentoyhtiön perimät kulut.

 

Välitettyjen teatteri-, konsertti-, pääsy- ym. lippujen osalta noudatamme tapahtuman järjestäjän peruutusehtoja.

 

Pohjois-Amerikan matkoilla peruutusehdot ilmoitetaan poikkeuksellisesti varauksen yhteydessä.

 

F1-matkoilla varauksen peruuntuessa veloitamme seuraavasti:

Viimeistään 95 vrk ennen matkan alkua: Saga Matkojen toimistokulut 300 EUR/hlö

94 vrk - 65 vrk ennen matkan alkua 30 % matkan hinnasta.

64 vrk - 31 vrk ennen matkan alkua 50 % matkan hinnasta.

Alle 31 vrk ennen matkan alkua 100 % matkan hinnasta.

 

F1 KISALIPUT TULEE MAKSAA ENNAKKOMAKSUN YHTEYDESSÄ, JONKA JÄLKEEN NIIDEN PERUUTUSKULUT OVAT 100 %.

Peruutusehdot sairastapauksissa ja muissa matkustajaa kohdanneissa odottamattomissa ja vakavissa tilanteissa

Jos matkustajaa kohtaa odottamaton ja vakava tapahtuma hänellä on Valmismatkalain 15 §:n 1 mom. 3 kohdan ja Yleisten valmismatkaehtojen 5.1. kohdan mukainen oikeus peruuttaa matka, lentomatkojen erityisluonteen vuoksi YVE 1.3. kohdan oikeuttamina perimme matkustajalta korvauksen peruuttamisesta aiheutuvista tarpeellisista toimenpiteistä, kuten ennakkoon maksetuista palveluista, joista meillä ei ole hinnanpalautusoikeutta (esim. lennot, majoituspalvelut). Lisäksi veloitetaan Saga Matkojen toimistokulut.

 

Suosittelemme ottamaan matkavakuutuksen, johon sisältyy peruutusturvavakuutus. Huomioithan, että vakuutusten kattavuudessa voi olla eroja.

 

Saga Matkojen toimistokulut ovat alle 150 € maksavilla matkoilla 40 €/henkilö, 150-999 euroa maksavilla matkoilla 70 €/hlö, yli 1000 euroa maksavilla matkoilla 10 % matkan hinnasta.


Matkanjärjestäjän peruutus- ja muutosoikeus

Saga Matkojen myynnissä olevien opastettujen matkojen ja matkasarjojen toteuttamiseen vaaditaan vähimmäismäärä matkustajia. Matkanjärjestäjällä on YVE:n kohdan 12.1. perusteella oikeus peruuttaa valmismatka tai koko matkasarja, jos matkalle tai matkasarjaan kokonaisuutena ei ole ilmoittautunut sen toteuttamisen edellyttämää matkustajamäärää. Peruuttamisesta ilmoitetaan tällöin viimeistään 21 vrk ennen matkan alkua.

 

Hinnat ja hintamuutokset

Saga Matkojen esitteiden hinnat on annettu euroina, ellei muuta ole mainittu. Ne perustuvat 4.12.2017 voimassa olleisiin valuuttakursseihin, veroihin ja hintoihin. Voimassaolevat hinnastot ovat nähtävissä nettisivuillamme. Hintoihin saattaa tulla muutoksia. 

 

Hintaan sisältyvät vain ne palvelut, jotka on mainittu kunkin matkan Hintaan sisältyy -kohdassa.

 

Lentolipun hintaan sisältyy kaikki ne verot ja viranomaismaksut, jotka on mahdollista etukäteen maksaa lipunkirjoitushetkellä. Matkustaja on velvollinen maksamaan mahdolliset muut maksut matkan aikana (mm. joissakin maissa paikan päällä maksettava lentokenttävero). Lentoyhtiöt saattavat periä erillistä lisämaksua mm. ruumassa kuljetettavasta matkatavarasta, lähtöselvityksestä palvelutiskillä, tarjoilusta lennolla ja muista lisäpalveluista. Lentolipustasi löydät tiedot sallitusta matkatavaramäärästä. Tutustu kyseisen lentoyhtiön lisämaksuihin ennen matkalle lähtöäsi!

 

Lento- ja laivayhtiöt saattavat muuttaa hintoja matkan varaamisen jälkeen. Lentoyhtiön hinnanmuutokset saattavat vaikuttaa myös maksamattomiin (kirjoittamattomiin) lentolippuihin. Kun lentolippu on maksettu ja kirjoitettu, eivät hinnanmuutokset enää vaikuta lipun hintaan. Voimassa olevat viranomaismaksut, verot ym. tarkistetaan maksu-/lipunkirjoituspäivänä. Poikkeustapauksissa saatetaan asiakkaalta joutua perimään lisämaksu lento-/laivahintojen äkillisen muutoksen sitä vaatiessa.


Palautukset käyttämättä jääneistä palveluista

Jos matkustaja ei käytä jotain maksamaansa palvelua, hänellä ei ole oikeutta maksun palautukseen.

 

Paluumatka

Jos asiakas jättää käyttämättä menolennon, peruuttaa useimmat lentoyhtiöt paluulennon automaattisesti eikä sitä voi käyttää. Tällaisissa tapauksissa tulee olla yhteydessä matkanjärjestäjään tai lentoyhtiöön, jotta voidaan varmistaa onko paluulento käytettävissä.

 

Matkustaja on velvollinen tarkistamaan matkakohteessa paluumatkan laiva- tai lentoaikataulun hyvissä ajoin ennen paluupäivää. Mikäli matkustaja aikoo saapua paluupäivänä omalla kuljetuksella satamaan, hän on velvollinen ottamaan yhteyttä Saga Matkojen edustajaan lähtöä edeltävänä päivänä. Jos matkustaja laiminlyö ilmoittamisen ja myöhästyy kuljetusvälineestä, hän joutuu itse vastaamaan paluukuljetuksen kustannuksista.


Ryhmät

Ryhmien varaus-, maksu- ja peruutusehdot saattavat poiketa edellä mainituista ehdoista. Ryhmänkerääjä/matkanjohtaja on matkustajien yhdyshenkilö, jollei muuta ole sovittu. Yhdyshenkilöllä on oikeus sopia matkajärjestelyistä matkanjärjestäjän kanssa ryhmän muita matkustajia sitovasti. Yhdyshenkilö vastaa siitä, että ryhmän jäsenet saavat tiedon matkaehdoista ja muista sovituista asioista.


Riskit matkakohteissa

Matkakohteessa mahdollisesti ilmenevistä riskeistä saat lisätietoa Ulkoministeriöstä tai Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta.

 

Vakuus

Travel Specialist Group on antanut Suomessa Kuluttajavirastolle toiminnastaan vakuuden. Travel Specialist Groupin Kuluttajavirastonumero on 3685/00/Mj.


Vastuullinen matkanjärjestäjä

Saga Matkojen ja Risteilykeskuksen matkoilla vastuullinen matkanjärjestäjä on:

Travel Specialist Group Oy

Eerikinkatu 27, 00180 Helsinki

 

Travel Specialist Group Oy on Suomen matkatoimistoalan liitto ry:n jäsen numero 42212 Travel Specialist Groupin kaupparekisterinumero on 531.816.

 

LUE MYÖS YLEISET VALMISMATKAEHDOT.